banner banner

Радарен детектор Snooper 4ZERO

Радарен детектор Snooper 4ZERO

Snooper 4ZERO е иновативен радар детектор от ново поколение. Той успешно съчетава високочувствителен радарен и лазерен детектор с GPS модул, който разполага с база данни AURA™ за стационарните камери за скорост в Европа и България.

Като радарен детектор Snooper 4ZERO засича радарни честоти  в следните обхрави- X-K-Ka-Ku и Laser

Като GPS  приемник с база данни АУРА, Snooper 4ZERO сигнализира за всички познати в България камери - Стационарна камера без радар (red light camera, RLC), ако е на светофар или Стационарна камера с радар (fixed camera) - Gatso камера. Базата данни можете да обновявате по всяко време, за което е нужно да свържете радарния детектор към компютър.

Подобни продукти