banner banner

Радарен детектор Escort Passport 9500ix International

Радарен детектор Escort Passport 9500ix International

Escort Passport 9500ix е топ модел на световноизвестната марка радар детектори Escort. Перфектно настроен специално за Европейския пазар, с изключително голямо бързодействие и максимален обхват, този модел Ви предоставя максимална сигурност и удобство при пътуване.

Харектеристики: 

 • X-честота                        10.525 GHz ± 25 MHz
 • K-честота                        24.150 GHz ± 100 MHz
 • Ka-честота                       34.700 GHz ± 1300 MHz
 • Ka-POP честота:               33.725 - 33.875 GHz
 • K-честота (импулсна):       24.100 - 24.250 GHz
 • Лазер
 • Дисплей
 • 280 пискела, LED, графичен
 • 3 нива на яркост + Dark Mode

Програмируеми функции

 • Индикация при включване
 • Показания на дисплея
 • AutoMute
 • Гласово известяване
 • Чувствителност в City Mode (градски режим)
 • Яркост на дисплея
 • Dark Mode – напълно тъмен дисплей, само звукова сигнализация
 • Активиране/деактивиране на радарни честоти и лазер
 • Различни режими на чувствителност – Auto , City (Градски), Highway ( Магистрален)

GPS функции

 • Предуперждава за стационарни камери за скорост в България и Европа. Базата данни е с 3 месечен пробен период.
 • Mark Location (MRK) – тази функция Ви дава възможността да запаметявате специфични локации, за които да бъдете предупреждавани при следващо преминаване, както и да определяте техния вид – Red Light Camera, Speed Camera, Speed Trap или Other
 • AutoLearn - когато е активирана тази функция радара автоматично анализира и ако има нужда запаметява фалшиви сигнали (сигнали от автоматични врати, сензори за движение и др.)

Подобни продукти