banner banner

Приложения за мобилни телефони Mobile Apps

Приложения за мобилни телефони Mobile Apps

Приложения за мобилни телефони с операционна система Android и iOS за управление на контролни панели серия Premier, Premier Elite. SmartKey App, Keypad App, Engineer App. Позволява отдалечено активиране/деактивиране и упрaвление  на изходи. Виртуална клавиатура позволява конфигуриране на системата. Версия на Български език.

Подобни продукти