banner banner

Модул за автоматично палене на фарове ST2

Модул за автоматично палене на фарове ST2

ST2 е модул за автоматично включване на фаровете (къси светлини, габарити и осветление на арматурното табло) след стартиране на двигателя и автоматично изключване на фаровете след изключване на плюс след контакт (ACC).

Функции:

 1. Автоматично включва светлините след стартиране на двигателя. (светлините ще се включат, когато акумулатора започне да зарежда и напрежението надвиши 13.2 V)
 2. Не включва светлините, когато е издърпана ръчната спирачка. (ако преди стартиране на двигателя е издърпана ръчната спирачка светлините няма да се включат. След сваляне на ръчна спирачка светлините се включват автоматично).
 3. Изключване на „къси” светлини при включване на „дълги” светлини. (за крушка Н4)
 4. Функция „светлина за път до вкъщи”. (включва светлините за 30сек. след спиране на двигателя. Функцията може да се запуска от бутон или от автоалармата на автомобила.)
 5. Изключване на светлините при продължителен престой на място при работещ двигател. (ако при работещ двигател е необходимо да се изключат светлините, трябва да се издърпа ръчната спирачка и да се натисне бутон. След сваляне на ръчната спирачка светлините ще се включат автоматично.)

Технически характеристики:

 1. захранващо напрежение                                от 8 до 18V DC
 2. консумация                                                  при 12V 0.05mA в stand by и 120 mA в работен режим
 3. напрежение на сработване                   13.2V(+/- 0.2V) или след окъсен М1 12.6V(+/-0.2V)
 4. мощност на релето за къси светлини               200W
 5. мощност на релето за габарити                       2Х60W
 6. време за функция „светлина за път до вкъщи” около 30 сек.
 7. поляритет на входа за ръчна спирачка            минус
 8. поляритет на къси светлини                           плюс или минус

Подобни продукти