banner banner

Метална стойка TS-603C

Метална стойка TS-603C

  • Метална стойка TS-603C
  • Висока степен на свобода на главата
  • Рамо 245мм
  • Лесен монтаж
  • 5 кг. товар