banner banner

Контролен панел с 1 контур ML-1231

Контролен панел с 1 контур ML-1231

Интелигентен аналогово адресируем пожароизвестителен контролен панел с 1 контур, до 127 у-ва в контур, 4 програмируеми управляеми отдалечени входа, 3 сирени изхода, 1 Fire NC/NO relay, 1 Prog. Relay, 1 fault relay. Зонова LED индикация. Възможност за 2 бр. акумулатори 7Аh/12V. Ръководство и инструкция за употреба на български език. Рамери 370х500х140.

EN54-2, EN54-4

Подобни продукти