banner banner

Датчик за наклон TILT

Датчик за наклон TILT

Датчик за наклон или TILT сенсор.

Чрез електронен елемент отчита всяка промяна в положението на автомобила или мотоциклета по коя и да е от трите оси. Подходящ за свързване към всеки модел алармена система.

Незаменим за охрана на мотоциклети.

Харектеристики:

- Захранващо напрежение - 10-15V

- Консумация в покой - 1mA

- Изходен сигнал при задействане - МАСА

- Ръчна настройка на чувствителността (настройка на минималния ъгъл за задействане)

- Вграден електронен филтър срещу фалшиви аларми позволяващ безотказна и надежна работа

Подобни продукти